Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej

Etap 3: Białowieża - Terespol

Mapa etapu

Przebieg trasy

Z Białowieży do Czeremchy można dostać się albo drogami wojewódzkimi przez Hajnówkę i Kleszczele, albo leśnymi traktami przez Topiło - żwirowymi, ale w znakomitej większości bardzo przyzwoitej jakości. Wariant kompromisowy prowadzi główną szosą do Hajnówki a następnie już bocznymi drogami przez Orzeszkowo i Wiluki.

Kolejny etap podróży to przeprawa przez Bug, którą można odbyć na jeden z czterech sposobów, wymienionych w kolejności ze wschodu na zachód:

1. Najbliżej granicy, pomiędzy Niemirowem a Gnojnem, przez wiele lat kursował prom, niestety w 2004 r. zatonął. Obecnie kilku gospodarzy z Niemirowa przewozi na drugi brzeg zwykłymi łodziami.

2. Mielnik i Zabuże łączy sezonowy prom "Ziemia Mielnicka" (przystań znajduje się nieco na wschód od Mielnika). Tel. 0-85-657-70-81, 503-080-799, 606-279-964.

3. Pomiędzy Siemiatyczami Stacją a Fronołowem rzekę pokonuje linia kolejowa. Linia jest dwutorowa, a most podwójny, ale ze względu na uszkodzenia eksploatowany jest tylko jeden z mostów - zachodni. W 2005 r. most wschodni był całkowicie wyłączony z ruchu pociągów i można było nim całkowicie bezpiecznie (aczkolwiek nielegalnie) przedostać się na drugą stronę Bugu.

4. Najbliższy most drogowy znajduje się na wysokości Siemiatycz, ok. 20 km od granicy. Prowadzi do niego dość nieprzyjemny dojazd ruchliwą drogą krajową nr 19.

Od Janowa Podlaskiego trasa prowadzi dalej mało uczęszczaną drogą wojewódzką nr 698. Można skorzystać z Nadbużańskiego Szlak Rowerowy lub czerwonego szlaku pieszego, by spenetrować malownicze łąki pomiędzy starorzeczami Bugu.

Porównanie wariantów

Białowieża - Czeremcha

WariantDystans [km]Drogi o nawierzchni asfaltowej [%]Drogi o niewielkim lub zerowym natężeniu ruchu samochodów [%]
Białowieża - Topiło - Wiluki - Czeremcha47,7 km40%97%
Białowieża - Hajnówka - Kleszczele - Czeremcha54,3 km100%7%
Białowieża - Hajnówka - Wiluki - Czeremcha54 km79%58%

Czeremcha - Terespol:

WariantDystans [km]Drogi o nawierzchni asfaltowej [%]Drogi o niewielkim lub zerowym natężeniu ruchu samochodów [%]
Czeremcha - Tokary - Niemirów - Gnojno - Janów Podlaski - Terespol83,5 km84%95%
Czeremcha - Tokary - Mielnik - Serpelice - Gnojno - Janów Podlaski - Terespol105,5 km93%96%
Czeremcha - Milejczyce - Grabarska - Siemiatycze Stacja - Kózki - Serpelice - Gnojno - Janów Podlaski - Terespol123,3 km94%83%

Galerie zdjęć

Grabarka i Milejczyce.

Białowieża - Topiło - Czeremcha.

Czeremcha - Zubacze - Tokary - Koterka - Niemirów.

Możliwości przeprawy przez Bug - Niemirów, Mielnik i Siemiatycze.

Gnojno - Stary Bubel - Janów Podlaski - Wygoda - Pratulin.

Pratulin - Szwajcaria Podlaska - Terespol.

Warto zobaczyć

- Tryb Olemburski - grobla przez bagna, liczne rezerwaty w południowej części Puszczy Białowieskiej

- Kolejka Wąskotorowa Hajnówka - Topiło

- Topiło: otaczające osadę stawy

- Opaka Duża: Pas drogi granicznej

- Czeremcha: budynki kolejowe z końca XIX i początku XX w.

- Tokary: kościół we wsi, cerkiew na uroczysku Koterka

- Niemirów: Kościół i XVII-wieczny układ przestrzenny

- Mielnik: ruiny na Górze Zamkowej, widok ze szczytu na Bug

- Góra Grabarka: Najważniejsze polskie sanktuarium prawosławia

- Milejczyce: zabytkowe świątynie trzech wyznań - kościół, cerkiew i synagoga

- Serpelice: Kalwaria Podlaska

- Janów Podlaski: dawna katedra z I poł. XVIII w., pozostałości rezydencji biskupów łuckich, stadniny koni w Wygodzie (2 km na północ od miasta)

- Łęg Dębowy i nadbużańskie starorzecza

- Pratulin: Miejsce Męczeństwa Unitów, klasycystyczny kościół

- Szwajcaria Podlaska: wąwozy nad Bugiem, Kamienna Baba