Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej

Etap 4: Terespol - Chełm

Mapa etapu

Przebieg trasy

Podstawowa wersja tego etapu przebiega w większości po drodze wojewódzkiej nr 816, malowniczej i umiarkowanie ruchliwej. Wyjątek stanowi wyjazd z Terespola, gdzie proponujemy skorzystać z równoległej drogi przez Kostomłoty. Dopiero za Uhruskiem trasa skręca na zachód i drogami lokalnymi przez Rudę i Okszów dociera do Chełma (można też jechać dalej drogą wojewódzką do Dorohuska, ale naprawdę warto skorzystać z okazji i odwiedzić Chełm).

Warianty

W Jabłecznej (przed Sławatyczami) warto zjechać na drogi boczne, by odwiedzić prawosławny monastyr nad Bugiem.

Pomiędzy Włodawą a Wolą Uhruską można skrócić sobie trasę cześciowo utwardzonymi drogami przez Lasy Sobiborskie; w tym celu należy na zakręcie szosy wojewódzkiej tuż przed przejazdem kolejowym pojechać prosto, bitym traktem wzdłuż torów, do Sobiboru Stacji Kolejowej, a następnie drogami leśnymi w kierunku Kosynia.

Włodawę i Wolę Uhruską łączy też znakowany szlak rowerowy (a od 2005 r. nawet dwa - oba czerwone). Prowadzi on jednak piaszczystymi drogami leśnymi i dla osób podróżujących na rowerach turystycznych lub z sakwami może być zwyczajnie nieprzejezdny, zwłaszcza na odcinkach pomiędzy Tarasiukami a Żłobkiem Dużym, pomiędzy Żłobkiem Małym a Stacją Kolejową Sobibór, oraz pomiędzy Majdanem Stuleńskim a Wolą Uhruską.

Do Okuninki można dojechać od Włodawy szlakiem rowerowym (ten akurat odcinek jest znośny) lub nową szosą z Orchówka, a następnie wrócić na podstawową wersję trasy żółtym szlakiem pieszym koło jeziora Orchowego.

Pomiędzy Uhruskiem a Rudą można skorzystać ze skrótu przez pola (malowniczo, choć nieco wyboiście) lub wybrać okrężną drogę, ale za to asfaltem, przez Siedliszcze.

Między Rudą a Okszowem można przejechać trasą dawnej wąskotorowej kolejki leśnej przez serce Chełmskiego Parku Krajobrazowego - Las Sajczycki. W tym celu należy w Rudzie za mostem na Uherce skręcić w lewo (można kierować się znakami żółtego szlaku pieszego). Północna część trasy pokryta jest niezłym jeszcze asfaltem, południowa została niestety już zniszczona przez cieżki sprzęt zwożący drewno, i miejscami osoby z cięższym bagażem mogą być zmuszone prowadzić rower.

Ciekawą opcją jest również przejazd dróżką na nasypie kolejowym (ścieżką widokową) przez Bagno Serebryskie, od Leśniczówki do samego Chełma.

Porównanie wariantów

WariantDystans [km]Drogi o nawierzchni asfaltowej [%]Drogi o niewielkim lub zerowym natężeniu ruchu samochodów [%]
Terespol - Sławatycze - Włodawa - Wola Uhruska - Ruda - Chełm125,9 km96%82%
Terespol - Sławatycze - Włodawa - Sobibór Stacja Kol. - Stułno - Wola Uhruska - Ruda - Chełm123,1 km86%82%
Terespol - Sławatycze - Włodawa - Wola Uhruska - Siedliszcze - Ruda - Chełm131,4 km99%80%

Galerie zdjęć

Terespol - Sławatycze - Kodeń - Włodawa.

Jabłeczna i okolice.

Włodawa - Wola Uhruska (2004).

Włodawa - Lasy Sobiborskie - Wola Uhruska - Ruda - Chełm (2005).

Ziemia Chełmska.

Warto zobaczyć

- Forty Twierdzy Brzeskiej w okolicach Terespola

- Lebiedziew: cmentarz tatarski (mizar) w lesie na zachód od wsi

- Kostomłoty: Sanktuarium Unitów Podlaskich (jedyna w Polsce parafia obrządku bizantyjsko-słowiańskiego)

- Kodeń: katolickie Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Podlasia z wykradzionym papieżowi wizerunkiem Madonny de Guadelupe

- Jabłeczna: prawosławny monastyr męski św. Onufrego nad Bugiem (drugie po Grabarce sanktuarium polskiego prawosławia), drewniana cerkiew unicka we wsi, dwa wiatraki - koźlaki

- Hanna: drewniana cerkiew unicka z XVIII w.

- Różanka: pozostałości rezydencji hetmana wielkiego litewskiego - Ludwika Pocieja.

- Włodawa: tzw. czworobok na rynku, świątynie "Trzech Kultur" - kościół, cerkiew i synagoga;

- Orchówek: sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia;

- Sobibór: dwór oraz poukraińskie chałupy z przełomu XIX i XX w.;

- Stacja Kolejowa Sobibór: teren byłego obozu zagłady (znanego z filmu "Ucieczka z Sobiboru");

- Wola Uhruska: potężna XIX-wieczna wieżę ciśnień przy nieczynnym dworcu kolejowym

- Uhrusk: kościół, cerkiew, zespół pałacowy

- Ruda Opalin: huta szkła oraz drewniany dworzec w stylu "syberyjskim" (oba obiekty z końca XIX w.)

- torfowiska węglanowe na terenie rezerwatu Bagno Serebryskie

- Serebryszcze: barokowy zespół pałacowo-parkowy

- Chełm: Góra Chełmska, Stare Miasto, Osiedle Dyrekcji Kolejowej oraz chełmskie podziemia kredowe - unikalny zabytek górnictwa, kilometry korytarzy rozciągające się na 5 poziomach pod Starym Miastem