Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej

Etap 6: Roztocze - Przemyśl

Mapa etapu

Przebieg trasy

Trasa prowadzi wzdłuż "grzbietu" Roztocza, po jego zachodniej stronie, aż do Werchraty, gdzie skręca na drogę wojewódzką nr 867. Od Horyńca (lub w wersji bardziej szosowej - od Lubaczowa) ponownie podążamy bocznymi drogami przy granicy państwa. Przed Przemyślem podstawowa wersja trasy skręca na kładkę nad Sanem i Bolestraszyce.

Warianty

Miłośnicy jazdy terenowej mogą pomiędzy Wolą Wielką a Werchratą wspiąć się na Monastyrz (w szczytowych partiach dość stromo).

Z Horyńca warto zboczyć do Radruża, gdzie znajduje się piękny drewniany zespół cerkiewny pw. św. Praskewii z XVI w., zabytek klasy zerowej.

Porównanie wariantów

WariantDystans [km]Drogi o nawierzchni asfaltowej [%]Drogi o niewielkim lub zerowym natężeniu ruchu samochodów [%]
Józefów - Susiec - Werchrata - Horyniec - Budomierz - Bolestraszyce - Przemyśl149,7 km84%97%
Józefów - Susiec - Werchrata - Horyniec - Lubaczów - Medyka - Przemyśl150,0 km100%77%
Józefów - Susiec - Płazów - Horyniec - Budomierz - Bolestraszyce - Przemyśl142,2 km79%98%

Galerie zdjęć

Roztocze Środkowe.

Horyniec Zdrój - Przemyśl: galeria Maćka Roszkowskiego.

Horyniec Zdrój - Przemyśl: galeria Marcina Hyły.

Warto zobaczyć

- Szlak Rowerowy Ziemi Józefowskiej

- Rezerwat Piekiełko

- Majdan Sopocki: zalew na rzece Sopot

- Rezerwat Czartowe Pole: szumy na rzece Sopot

- Susiec: zabytkowy młyn

- Rebizanty: rezerwat Szumy na Tanwi

- Narol: pałac Łosiów, cerkiew na Krupem

- Wola Wielka: cerkiew drewniana pw. Opieki Matki Bożej z 1755 roku

- Monastyrz: ruiny klasztoru bazylianów, pustelnia św. Brata Alberta

- Werchrata: cerkiew murowana, cerkiew drewniana w Prusiu

- Nowiny Horynieckie: kaplica św. Antoniego, cudowne źródełko

- Łówcza: cerkiew drewniana z 1799 r.

- Nowe Brusno: drewniana cerkiew pw. św. Praskewii z 1790 r.

- Horyniec: Park Zdrojowy, klasztor

- Radruż: drewniany zespół cerkiewny pw. św. Praskewii z XVI w., zabytek klasy zerowej; cerkiew św. Mikołaja

- Wólka Żmijowska: drewniana cerkiew z 1894 roku, Sanktuarium na Płomieniu, sosna o pięciu pniach

- Żmijowiska: drewniana cerkiew pw. Wniebowzięcia NMP z 1786 r.

- Wielkie Oczy: zespół klasztorny, cerkiew, synagoga

- Kalników: cerkiew

- Stubno: dworek, park podworski

- Wyszatyce: cerkiew

- Bolestraszyce: arboretum, forty Twierdzy Przemyśl