Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej

Susiec - Horyniec Zdrój

Długość odcinka: 40 km.

Przebieg trasy

Trasa prowadzi lokalnymi drogami asfaltowymi przez Paary, Narol i Wolę Wielką do Werchratej, odkąd już drogą wojewódzką nr 868 zmierza wprost do Horyńca. Wbrew pozorom ten ostatni odcinek jest najtrudniejszy, ze względu na bardziej pagórkowaty teren.

Tereny Południowego Roztocza, przez które przebiega na tym odcinku szlak, są niezwykle atrakcyjne, dlatego warto zatrzymać się na jeden dzień np. w Suścu, by zwiedzić nieco więcej.

Warianty

Ciekawą alternatywą dla trasy przez Narol i Werchratą są jeszcze bardziej lokalne drogi przez Rudę Różaniecką, Płazów i Brusno. Ten wariant jest o 8 km krótszy od wersji podstawowej, ale wymaga pokonywania większych przewyższeń (Garb Różaniecki) i odcinków o bardzo zniszczonej nawierzchni (nieremontowana droga między Łówczą a Brusnem).

Między Rebizantami a Narolem zamiast szosą można jechać lasem - początkowo bitym traktem do Huty Szumy, potem ok. 2 km po dość piaszczystej drodze, którą prowadzi żółty szlak pieszy, wreszcie starą utwardzaną drogą leśną.

Między Wolą Wielką a Werchratą można się wspiąć (szlakami pieszymi) na wzgórze Monastyr, na którego szczycie znajdują się ruiny klasztoru bazylianów i dwa cmentarze wojenne. Wariant typowo terenowy.

Warto zobaczyć

- "Szumy" (czyli niewielkie wodospady) na rzekach Tanew oraz Jeleń w rezerwacie "Nad Tanwią";

- charakterystyczne kamienne krzyże - tzw. krzyże bruśniańskie - zdobiące cmentarze, rozstaje dróg, ważne miejsca we wsiach;

- widok z Garbu Różanieckiego (305 m.n.p.m.) na Puszczę Solską;

- Pałac Łosiów w Narolu;

- cerkwie drewniane w Łosińcu, Łówczy, Bruśnie, Woli Wielkiej oraz Prusiu;

- cerkwie murowane w Narolu, Werchratej, Płazowie;

- ruiny klasztoru bazylianów na wzgórzu Monastyr;

- kaplicę św. Antoniego koło Nowin Horynieckich z cudownym źródełkiem;

- klasztor obronny oraz teatr dworski w Horyńcu;

- grekokatolicki zespół cerkiewny w Radruży z XVI w. - zabytek klasy zerowej;

- bunkry z "Linii Mołotowa", zwane także "Zębami Stalina".

Mapa

Mapa przebiegu trasy