Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej

Zwierzyniec - Susiec

Długość odcinka: 32 km.

Przebieg trasy

Trasa prowadzi lokalnymi drogami asfaltowymi przez Józefów i Hamernię do Suśca, jedynie pomiędzy Stacją Józefów Roztoczański a samym Józefówem biegnie mało uczęszczaną drogą wojewódzką nr 849.

Na sporych odcinkach trasa przebiega przez las. W bezpośredniej bliskości wersji podstawowej znajdują się ciekawe ścieżki przyrodnicze koło Leśniczówki Senderki oraz przez rezerwat Czartowe Pole.

Kursujące równoległą do szlaku roztoczańską linią kolejową pociągi (dwie pary dziennie, z / do Warszawy oraz Krakowa i Wrocławia) zatrzymują się w Zwierzyńcu, Józefowie Roztoczańskim (4 km na północ od właściwego Józefowa), Długim Kącie oraz Suścu.

Warianty

Alternatywą dla najprostszej drogi jest Centralny Szlak Rowerowy (znaki czerwone), nieco bardziej pagórkowaty i pokonujący krótkie odcinki gruntowe, ale również przejezdny właściwie dla każdego.

Na odcinku Zwierzyniec - Józefów warto rozważyć przejazd szlakiem przez Floriankę (znaki żółte). Prowadzi on utwardzaną drogą leśną, jedynie na kilkusetmetrowym odcinku wyprowadzającym z Parku Narodowego do Górecka należy się liczyć z piachem.

Wokół gminy Józefów prowadzi Szlak Rowerowy Ziemi Józefowskiej. W swej południowej części (Józefów - Fryszarka - Borowe Młyny - Błótko), prowadzi zamkniętymi dla ruchu samochodów utwardzonymi (częściowo asfaltowymi) drogami leśnymi przez Puszczę Solską i jest bardzo łatwy i przyjemny. W północnej odwiedza kilka ciekawych miejsc ("Piekiełko", źródła k. Husin, zalew na Sopocie), ale należy się liczyć z odcinkami bardziej terenowymi.

Z Borowych Młynów do Suśca prowadzi również utwardzana droga nad Tanwią (nieoznakowana).

Warto zobaczyć

- "wędrujące sosny" koło Stawów Echo;

- Izbę Leśną oraz ścieżkę dendrologiczną we Floriance;

- rezerwat "Szum";

- Kaplicę na Wodzie oraz zabytkowy kościół w Górecku Kościelnym;

- "Piekiełko" na górze Kamień;

- źródła rzeki Sopot koło wsi Husiny;

- stary kirkut (cmentarz żydowski) oraz synagogę w Józefowie;

- "szumy" oraz ruiny papierni na "Czartowym Polu";

- teren byłego obozu NKWD w Błótku.

Mapa

Mapa przebiegu trasy