Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej

Dorohusk - Werchrata

Dorohusk - Hrubieszów

Droga wśród brzóz.

Drzewa dają cień.

Rower podczas popasu na obrzeżach Strzeleckiego Parku Krajobrazowego.

W trasie.

Świetna pusta droga.

Hrubieszów - Hrebenne

Cerkiew za Dołhobyczowem.

Cerkiew w Chłopiatynie.

Chłopiatyn - cerkiew.

Chłopiatyn - cerkiew.

Droga Kornie - Machniów.

Hrebenne - Werchrata

Siedliska.

Siedliska - muzeum z unijną flagą.

Droga wojewódzka nr 868.

Prusie k. Werchraty.

Zdjęcia: Marcin Hyła, sierpień 2004 r.