Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej

Suwalszczyzna

Pociąg pośpieszny "Hańcza" w sezonie jest pełny rowerzystów.

Ruina wiatraka w Kamiennej Starej.

Sejny - nietypowy znak szlaku rowerowego.

Okolice jeziora Gaładuś.

Dojazd do przejścia granicznego od strony Dusznicy.

Zdjęcia: Aleksander Buczyński, lipiec 2005.