Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej

Okolice Lipska

Zdjęcie nr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Szlak międzynarodowy R65 - niestety bez żadnych drogowskazów, które umożliwiłyby stwierdzenie dokąd prowadzi. Na zdjęciu niejednoznaczne oznakowanie na rozdrożu koło wsi Siółko - jechać w lewo czy w prawo?

Wróć do miniaturek.