Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej

Proponowany przebieg

Proponowana Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej prowadzi niemal cały czas bocznymi drogami asfaltowymi wzdłuż wschodniej granicy Polski. W uzasadnionych przypadkach możliwe są oczywiście odstępstwa od tej reguły - np. dla skomunikowania trasy z większymi miejscowościami o dogodnych połączeniach kolejowych (Sokółka, Chełm), albo dla odwiedzenia szczególnie atrakcyjnych rejonów (Roztocze Środkowe).

TRPE a Nadbużański Szlak Rowerowy

Na sporym odcinku (Janów Podlaski - Wola Uhruska / Hrubieszów) trasa Polski Egzotycznej zbliżona jest do wytyczonego w 2005 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Nadbużańskiego Szlaku Rowerowego (NSR).

Ponieważ jednak - mimo nikłego natężenia ruchu - Lubelski Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na poprowadzenie NSR drogami wojewódzkimi nr 698 i 816 (tzw. nadbużanką), trudno liczyć na to, że szlak ten będzie w pełni odpowiadał oczekiwaniom turystów długodystansowych. Współczynnik wydłużenia szlaku przekrocza 1,7, a znaczące odcinki poprowadzone są po drogach nieutwardzonych (a czasem zwyczajnie piaszczystych). Dlatego uważamy, że Nadbużański Szlak Rowerowy doskonale się nadaje na alternatywny przebieg terenowy, ale nie może niestety stanowić podstawowej wersji trasy.

Przez Zwierzyniec czy Hrubieszów

Na odcinku Wola Uhruska - Werchrata warto rozważyć alternatywny przebieg szlaku, przez Chełm, Krasnystaw, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec i Susiec. Zaletą tego wariantu, prowadzącego doliną Wieprza i przez Roztocze, są niewielkie różnice wysokości i bliskość wciąż czynnych linii kolejowych, a jednocześnie włączenie w trasę już obecnie popularnego wśród rowerzystów Roztocza, posiadającego rozbudowaną sieć szlaków lokalnych.

Tymczasem przy przebiegu wzdłuż granicy na odcinku ponad 150 km (Dorohusk - Hrebenne) brakowałoby jakiejkolwiek możliwości ewakuacji ze szlaku, a na odcinku blisko 300 km - dogodnych połączeń z większymi miastami Polski, co właściwie wykluczałoby wykorzystanie tej części szlaku do krótszych wyjazdów - weekendowych lub kilkudniowych.

Dużym magnesem dla turystów może być również Zamość, ze śródmieściem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Odcinki trasy

Aby sprawdzić szczegóły propozycji przebiegu, wybierz odcinek z menu po lewej lub z poglądowej mapy trasy.

Obecnie opisanych jest tylko kilka odcinków trasy, opisy i mapki będą systematycznie uzupełniane.

Co dalej

W kierunku północnym możliwe jest przedłużenie szlaku wzdłuż granicy północnej do Gdańska, a tam połączenie z trasą wokół Bałtyku (EuroVelo 10). Można też przekroczyć granicę i udać się dalej do Wilna, przez kraje nadbałtyckie do Finlandii (EuroVelo 11).

W kierunku południowym trasa powinna być powiązana z przejściami granicznymi na Słowację oraz na Ukrainę, a także z nieco trudniejszą trasą "Beskidzką" wzdłuż południowej granicy Polski.