Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej

Rower w pociągu

Coraz częściej pojawiają się w Polsce specjalne wagony do przewozu rowerów. Kursują m.in. do Suwałk, na Roztocze, do Przemyśla i Zagórza. Z reguły znajdują się one na końcu pociągu - na niektórych stacjach na rozkładach pokazany jest skład pociągu i można to sprawdzić. W wagonie rowerowym podróżujemy razem z rowerem - dawne wagony bagażowe, do których należało oddać rower na czas podróży, odeszły już do lamusa.

Jeśli nie ma odpowiedniego wagonu lub przedziału, rower możemy - na własną odpowiedzialność - zabrać do pierwszego przedsionka pierwszego wagonu lub do ostatniego przedsionka ostatniego wagonu w składzie pociągu. Lepiej nastawiać się na ostatni wagon - w pierwszym czasem konduktorzy marudzą, że nie mogą pracować. W przypadku tłoku lub większej liczby rowerów konieczne może być zdjęcie sakw jeszcze na peronie.

W pociągach podmiejskich (Elektrycznych Zespołach Trakcyjnych) rowery można przewozić w przedziałach bagażowych. Z reguły oznacza to koniec pociągu lub też - w przypadku podwójnych EZT - okolice jego środka. EZT spotkamy m.in. na liniach do Terespola oraz Chełma i Dorohuska.

W kursujących na niezelektryfikowanych liniach lokalnych szynobusach (do Czeremchy, Hajnówki oraz Horyńca) również znajduje się wyznaczone miejsce do przewozu rowerów, jednak może ono być dość ograniczone (2-4 rowery).

W wszystkich tych przypadkach potrzebny będzie osobny bilet na przewóz roweru, do nabycia w każdej kasie PKP razem z biletem na przejazd. Aktualna cena takiego biletu to

- w pociągach Przewozów Regionalnych: 4,5 zł niezależnie od odległości;

- w pociągach Intercity: 9 zł niezależnie od odległości.

Cena nie zależy od tego, czy rower przewozimy w wagonie rowerowym, przedziale bagażowym, czy w przedsionku. Jeśli na stacji lub przystanku nie ma czynnej kasy, bilet można kupić u konduktora bez dopłaty, ale w takim wypadku trzeba się do niego zgłosić od razu po wejściu do pociągu.

Bardzo atrakcyjną ofertą taryfową na weekendowe wypady jest bilet turystyczny, który umożliwia dowolną ilość przejazdów pociągami pośpiesznymi i osobowymi spółki Przewozy Regionalne w kolejno następujące po sobie dni wolne od pracy. Bilet taki kosztuje 60 zł + 10 zł ryczałt za rower. W tzw. długie weeekendy bilet turystyczny może być ważny nawet przez 4 dni!