Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej

Dlaczego?

Turystyka rowerowa w Europie

Rower to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, zarówno na weekendową rekreację jak i na długodystansową turystykę wakacyjną. Na przykład w Niemczech corocznie na rowerze spędza wakacje już ponad dwa miliony osób. W całej Europie rynek turystyki rowerowej wykazuje stabilną tendencję wzrostową - szacunki na rok 2020 mówią o wartościach ponad 20 miliardów euro. I nie chodzi tu wcale o dominującą w Polsce jazdę terenową na rowerach górskich na kamienistych szlakach, ale właśnie turystykę długodystansową, uprawianą przez rowerzystów we wszystkich niemal grupach wiekowych - od towarzyszących rodzicom małych dzieci po emerytów.

Według badań Austriackiej Organizacji Turystycznej, rowerowi turyści mają z reguły wykształcenie i dochody znacznie wyższe od przeciętnych, wysoki status społeczny, wiek powyżej 50 lat i co najważniejsze - dziennie zostawiają w Austrii równowartość ponad 80 euro. Taki turysta jest niezwykle atrakcyjnym klientem, ale jednocześnie wymaga bardzo dokładnego zrozumienia jego potrzeb.

Turystyka rowerowa w Polsce

Tymczasem powstająca w Polsce turystyczna infrastruktura rowerowa jest zorientowana przede wszystkim na "quasi-wyczyn", czyli młodych rowerzystów na rowerach górskich, stacjonujących w jednym miejscu i dokonujących krótkich wypadów w teren. Tak zaprojektowane trasy są zupełnie nieprzydatne dla pozostałych grup użytkowników. Dodatkowo, często trasy rowerowe nie tworzą zintegrowanej oferty z komunikacją publiczną, przez co wymagają dojazdu własnym samochodem - a co za tym idzie, są niedostępna dla znaczącej grupy osób korzystających z pociągu lub samolotu, by dostać się w rejon wypoczynku.

Polska Egzotyczna

Naszym zdaniem przez tereny wzdłuż wschodniej granicy Polski można wytyczyć - przy niewielkich nakładach inwestycyjnych - atrakcyjną trasę rowerową wychodzącą poza dotychczasowy schemat szlaków rowerowych różniących się od pieszych tylko znakiem rowerka. Byłaby to pierwsza w Polsce oferta dla bardziej wymagających turystów długodystansowych. Sprzyja temu niewielki ruch samochodowy na prowadzących wzdłuż granicy szosach i malowniczość krajobrazów, a także "egzotyka" wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Dodatkowym argumentem za realizacją Trasy Rowerowej Polski Egzotycznej jest fakt, że stworzyłaby ona stabilne źródło dochodów mniej rozwiniętych obszarów, a jednocześnie nie wiązałaby się z degradacją ich walorów przyrodniczych - w przeciwieństwie np. do rolnictwa przemysłowego czy turystyki samochodowej.