Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej

Inicjatorzy i kontakt

Inspiracja

Wyprawy "na pogranicze" mają długą tradycję wśród bardziej doświadczonych turystów. Określenie "Polska Egzotyczna" po raz pierwszy pojawiło się w przewodniku Grzegorza Rąkowskiego, wydanym przez Rewasz w połowie lat 90. XX w. i dość szybko wyparło konkurencyjne "Śladami Kultur Pogranicza" oraz "Szlak Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".

Inicjatorzy projektu

Projekt jest wspólną inicjatywą nieformalnej na razie koalicji organizacji pozarządowych i osób indywidualnych. W działania na rzecz utworzenia "Trasy Rowerowej Polski Egzotycznej" zaangażowani są między innymi:

- Marcin Hyła - koordynator ogólnopolskiej kampanii "Miasta dla Rowerów" oraz osoba kontaktowa EuroVelo (europejskiej sieci szlaków rowerowych) w Polsce;

- Agnieszka Kluba - prezes Towarzystwa Ulepszania Miasta z Przemyśla, koordynatorka przemyskiej kampanii rowerowej;

- Wojciech Kalinowski - pracownik Towarzystwa Ulepszania Miasta, prowadzący sekretariat projektu;

- Aleksander Buczyński - autor przewodników rowerowych m.in. po Mazurach, Lubelszczyźnie i Roztoczu, organizator międzynarodowych rajdów rowerowych dookoła Bałtyku oraz na Ukrainę, wiceprezes stowarzyszenia "Zielone Mazowsze".

Sekretariat projektu oraz niniejsza strona uruchomione zostały dzięki mikrograntowi Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (Global Environment Facility).

Kontakt

Adres korespondencyjny

Towarzystwo Ulepszania Miasta
37-700 Przemyśl, Rynek 26

Email oraz telefon

Wojciech Kalinowski - wojkal(na)poczta.onet.pl, 660-800-093

Agnieszka Kluba - agnkluba(na)poczta.onet.pl, 605-236-296

Aleksander Buczyński - olek(na)zm.org.pl, 694-977-320

Zapraszamy do współpracy!